Privacy Policy

Laatst bijwerkt: 29-9-2020.

De website www.damuprojecten.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Damu Projecten (hierna: Damu Projecten of “wij”), statutair gevestigd te Waspik en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18051190. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
Wij garanderen voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken de v